Berichten

Volgens de FOD zijn de regels blijkbaar weinig bekend bij de ondernemers en zelfstandigen en daar wil men verandering in brengen. In 2016 en 2017 controleerde de FOD Economie 2.500 websites van bedrijven. In meer dan de helft van de gevallen was de verplichte informatie onvolledig of niet aanwezig.

Die informatie, zoals bijvoorbeeld het ondernemingsnummer en duidelijke contactgegevens, is belangrijk voor klanten om ondernemingen te kunnen identificeren, zegt woordvoerder Johan Verbelen.

Zo kan men weten of men vertrouwen kan hebben in de website of Facebookpagina.

Bedrijven die gecontroleerd worden door de FOD Economie krijgen eerst een waarschuwing.

Wie echt weigert om het aan te passen, riskeert een boete, maar dat zien we in de praktijk heel zelden. Ondernemingen hebben daar ook geen belang bij.

Verplichte vermeldingen

De verplichte vermeldingen moeten steeds op uw website staan, ook als de klant niet de mogelijkheid heeft rechtstreeks op uw website aan te kopen:

 • De naam van uw onderneming;
 • Het adres van uw onderneming;
 • Contactgegevens: bv. een telefoonnummer, e-mailadres,…
  Een contactformulier mag ook, maar daar hangen bepaalde voorwaarden aan vast:

  • De dienstverlener moet dit elektronische contactformulier gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk maken (bijvoorbeeld via een link op elke pagina van de website);
  • Het formulier moet altijd een veld bevatten dat de internetgebruiker vrij kan invullenwaarin hij andere vragen kan stellen en/of een ander onderwerp kan aanhalen dan de onderwerpen vermeld in de menu’s of onder de door de dienstverlener voorgestelde standaardmenu’s;
  • Het formulier moet de internetgebruiker de mogelijkheid bieden om bijlagen toe te voegen;
  • Eens dat de internetgebruiker het formulier verstuurd heeft, moet de dienstverlener onmiddellijk en automatisch een ontvangstmelding versturen met de volledige inhoud van het verzonden formulier. Deze ontvangstmelding moet, ook als ze op het scherm verschijnt, eveneens naar het e-mailadres van de internetgebruiker worden gestuurdzodat hij een bewijs van de verzending, van de datum en van de inhoud ervan kan bewaren. Voor deze automatische ontvangstmelding mag de dienstverlener een “non-reply” adres gebruiken;
  • Wanneer de dienstverlener de internetgebruiker effectief antwoordt, moet hij een klassiek e- mailadres opgeven ( dat kan een generiek adres zijn, een functionele mailbox maar mag geen “non-reply” adres zijn) zodat de internetgebruiker de conversatie met de dienstverlener snel, rechtstreeks en doeltreffend kan voortzetten.
 • Indien u een vennootschap heeft:
  • De rechtsvorm ( bijvoorbeeld ‘bvba’);
  • Het adres van uw maatschappelijke zetel (indien het  adres van uw onderneming indien dat verschilt van de maatschappelijke zetel);
  • Het woord rechtspersonenregister ( of de afkorting ‘RPR), gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen uw vennootschap haar zetel heeft;
 • Uw ondernemingsnummer én BTW-nummer;
 • Indien uw website cookies gebruikt, moet u de klant hiervan op de hoogte stellen ( de zogenaamde ‘cookieverklaring’);
 • Indien u gegevens van uw klanten verwerkt, moet u ook het privacy-beleid van uw onderneming vermelden op uw website;
 • Eventuele gedragscode.

Facebook

De informatie hierboven moet je ook verplicht op jouw Facebookpagina plaatsen. De afbeelding onderaan deze pagina geeft je een schematisch overzicht.

Waar moet u die vermeldingen plaatsen?

De vermeldingen die verplicht op uw website moeten staan, plaatst u gewoon duidelijk leesbaar onderaan uw website. De overige informatie kan uw in uw disclaimer opnemen, in uw algemene voorwaarden, of op een andere plaats op uw website.  Zo kan de klant die gemakkelijk terugvinden en kan er later geen discussie ontstaan.

Welke sancties bij overtreding?

Indien niet alle verplichte vermeldingen op uw website staan, dan riskeert u een boete van €156 tot €60.000. In bepaalde gevallen kan u als zaakvoerder van een vennootschap zelfs hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld indien de website van uw vennootschap de volgende zaken niet vermeldt:

 1. de naam van de vennootschap;
 2. de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook, naargelang het geval, de woorden “burgerlijke vennootschap met handelsvorm”, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermelding of afkortingen worden gevolgd door de woorden “met een sociaal oogmerk”;
 3. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
 4. het ondernemingsnummer;
 5. het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
 6. in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

 

Fod: wat moet er verplicht op jouw website & Facebook staan?

 

Een domeinnaam kiezen is minstens even belangrijk als jouw bedrijfsnaam. Je moet er grondig over nadenken want die url is jouw online identiteitskaart. Zorg er voor dat hij niet alleen de link toont met jouw bedrijf, maar zorg er ook voor dat hij makkelijk te vinden én onthouden is.

Hieronder vind je een aantal stappen om tot de perfecte domeinnaam of url te komen.

1. Zorg dat de url makkelijk te typen is.

Gebruik geen dialect, afkortingen of woorden die je op verschillende manier zou kunnen schrijven.

pannekoeken.nl vs. pannenkoeken.nl
wei.be vs. wij.be
boeke.com vs. boeken.com

2. Hou de url kort

Hoe korter de domeinnaam, hoe minder kans op typfouten.

www.respux-responsive-en-betaalbare-websites.be

3. Gebruik keywords of trefwoorden

Gebruik het belangrijkste trefwoord in jouw url.

www.bloemenbestellen.be
Het zal je helpen om hoger op Google te ranken en het zal ook logisch overkomen bij jouw klanten en bezoekers.

Ik gebruik deze persoonlijk minder, omdat ik liever een kortere url heb.
www.respuxwebsites.be vind ik persoonlijk minder dan www.respux.be, maar dat is een keuze die je zelf moet maken.

4. Lokaliseer

Ben je enkel actief in 1 stad? Plaats dit in je url!

www.bloemenAntwerpen.be

5. Gebruik geen streepjes en nummers

Dikwijls worden deze zaken verkeerd verstaan. Als je een domeinnaam uitspreekt horen mensen het verschil niet tussen een geschreven ‘vier’ of een numerieke ‘4’. Ook streepjes worden dikwijls vergeten of verkeerd geplaatst. Gebruik ze enkel in geval van verminderde leesbaarheid.

www.auto5.be vs. www.autovijf.be
www.auto5.be vs. www.auto-5.be

6. Zorg dat bezoekers jouw url (kunnen) onthouden

Zorg er voor dat jouw url ‘catchy’ is, zodat mensen hem niet snel vergeten.

Twijfel je tussen een aantal urls? Leg ze voor aan mensen die je vertrouwt en vraag hun mening. Heb je gekozen? Vergeet dan niet om je domeinnaam zo snel mogelijk te registreren!

7. Ga op onderzoek

Zorg er voor dat er geen varianten of patenten zijn op jouw domeinnaam. Dit zou voor veel problemen kunnen zorgen!

www.respux.be vs. www.respux.com vs. www.respux.nl

8. Gebruik de juiste domeinnaam extensie

Extensies zijn suffixen, zoals .com, .be, .org, op het einde van jouw url.

Al deze extensies hebben een concreet gebruik, dus neem er één (of meerdere!) die bij jouw bedrijf passen.

.com is natuurlijk de populairste en bestaat misschien niet meer, maar er komen ook dikwijls nieuwe extensies uit, zoals .blog, .webshop, .photography, .vlaanderen of .brussel

Een aantal van de top-level extensies:

.com : afkorting voor company, commerce en community.
.info : informatie sites
.net : technische of infrastructurele sites.
.org : niet-commerciële organisaties en non-profits.
.biz : business of commerieel gebruik; bijvoorbeeld voor e-commerce sites.
.me : blogs, resumés (CV) of persoonlijke sites.
Tip: Je kan ook meerdere domeinnamen of urls bestellen en deze allen naar 1 website laten linken (zie 9)!

9. Bescherm je merk

Bescherm jouw merk! Koop verschillende domeinnaam-extensies, maar ook verkeerd gespelde versies van jouw url.

Concurrenten kopen deze soms op en redirecten deze dan naar hun eigen site.
Als bezoekers iets verkeerd typen komen ze toch op jouw website terecht

10. Handel snel

Domeinnamen verkopen zeer snel. Gelukkig zijn ze ook heel goedkoop.

Twijfel je over 2 domeinnamen? Koop ze gewoon alle 2 en je loopt niet het risico om 1 van de 2 te verliezen.

Toch nog problemen?

Heb je toch nog problemen om een domeinnaam te kiezen? Bedrijven die domeinnamen verkopen zoals Versio, GoDaddy of One.com zullen ook varianten voorstellen als jouw domeinnaam niet meer beschikbaar is.

Of kom gewoon eens langs bij Respux en we praten er samen over ?