Berichten

Volgens de FOD zijn de regels blijkbaar weinig bekend bij de ondernemers en zelfstandigen en daar wil men verandering in brengen. In 2016 en 2017 controleerde de FOD Economie 2.500 websites van bedrijven. In meer dan de helft van de gevallen was de verplichte informatie onvolledig of niet aanwezig.

Die informatie, zoals bijvoorbeeld het ondernemingsnummer en duidelijke contactgegevens, is belangrijk voor klanten om ondernemingen te kunnen identificeren, zegt woordvoerder Johan Verbelen.

Zo kan men weten of men vertrouwen kan hebben in de website of Facebookpagina.

Bedrijven die gecontroleerd worden door de FOD Economie krijgen eerst een waarschuwing.

Wie echt weigert om het aan te passen, riskeert een boete, maar dat zien we in de praktijk heel zelden. Ondernemingen hebben daar ook geen belang bij.

Verplichte vermeldingen

De verplichte vermeldingen moeten steeds op uw website staan, ook als de klant niet de mogelijkheid heeft rechtstreeks op uw website aan te kopen:

 • De naam van uw onderneming;
 • Het adres van uw onderneming;
 • Contactgegevens: bv. een telefoonnummer, e-mailadres,…
  Een contactformulier mag ook, maar daar hangen bepaalde voorwaarden aan vast:

  • De dienstverlener moet dit elektronische contactformulier gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk maken (bijvoorbeeld via een link op elke pagina van de website);
  • Het formulier moet altijd een veld bevatten dat de internetgebruiker vrij kan invullenwaarin hij andere vragen kan stellen en/of een ander onderwerp kan aanhalen dan de onderwerpen vermeld in de menu’s of onder de door de dienstverlener voorgestelde standaardmenu’s;
  • Het formulier moet de internetgebruiker de mogelijkheid bieden om bijlagen toe te voegen;
  • Eens dat de internetgebruiker het formulier verstuurd heeft, moet de dienstverlener onmiddellijk en automatisch een ontvangstmelding versturen met de volledige inhoud van het verzonden formulier. Deze ontvangstmelding moet, ook als ze op het scherm verschijnt, eveneens naar het e-mailadres van de internetgebruiker worden gestuurdzodat hij een bewijs van de verzending, van de datum en van de inhoud ervan kan bewaren. Voor deze automatische ontvangstmelding mag de dienstverlener een “non-reply” adres gebruiken;
  • Wanneer de dienstverlener de internetgebruiker effectief antwoordt, moet hij een klassiek e- mailadres opgeven ( dat kan een generiek adres zijn, een functionele mailbox maar mag geen “non-reply” adres zijn) zodat de internetgebruiker de conversatie met de dienstverlener snel, rechtstreeks en doeltreffend kan voortzetten.
 • Indien u een vennootschap heeft:
  • De rechtsvorm ( bijvoorbeeld ‘bvba’);
  • Het adres van uw maatschappelijke zetel (indien het  adres van uw onderneming indien dat verschilt van de maatschappelijke zetel);
  • Het woord rechtspersonenregister ( of de afkorting ‘RPR), gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen uw vennootschap haar zetel heeft;
 • Uw ondernemingsnummer én BTW-nummer;
 • Indien uw website cookies gebruikt, moet u de klant hiervan op de hoogte stellen ( de zogenaamde ‘cookieverklaring’);
 • Indien u gegevens van uw klanten verwerkt, moet u ook het privacy-beleid van uw onderneming vermelden op uw website;
 • Eventuele gedragscode.

Facebook

De informatie hierboven moet je ook verplicht op jouw Facebookpagina plaatsen. De afbeelding onderaan deze pagina geeft je een schematisch overzicht.

Waar moet u die vermeldingen plaatsen?

De vermeldingen die verplicht op uw website moeten staan, plaatst u gewoon duidelijk leesbaar onderaan uw website. De overige informatie kan uw in uw disclaimer opnemen, in uw algemene voorwaarden, of op een andere plaats op uw website.  Zo kan de klant die gemakkelijk terugvinden en kan er later geen discussie ontstaan.

Welke sancties bij overtreding?

Indien niet alle verplichte vermeldingen op uw website staan, dan riskeert u een boete van €156 tot €60.000. In bepaalde gevallen kan u als zaakvoerder van een vennootschap zelfs hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld indien de website van uw vennootschap de volgende zaken niet vermeldt:

 1. de naam van de vennootschap;
 2. de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook, naargelang het geval, de woorden “burgerlijke vennootschap met handelsvorm”, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermelding of afkortingen worden gevolgd door de woorden “met een sociaal oogmerk”;
 3. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
 4. het ondernemingsnummer;
 5. het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
 6. in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

 

Fod: wat moet er verplicht op jouw website & Facebook staan?

 

Hoe dikwijls ben jij al terecht gekomen op een website en duurde het minstens 2 minuten voordat je vond wat je zocht?
Indien je hier “nog nooit” op antwoordt.. Welcome to the internet! 😉

Uiteraard kan ik niet zeggen hoe dé website er uit ziet. Dat is immers onmogelijk.
Indien er wel zo iets zou bestaan, dan zou je deze blogpost niet lezen want dan zou elke website er hetzelfde uitzien.

Maar uiteraard zijn er een aantal principes of guidelines die belangrijk zijn.

De gebruiker of bezoeker van jouw website

Voor mij persoonlijk is de (toekomstige) bezoeker het aller-belangrijkste voor je website. Héél dikwijls wordt een website gemaakt als een soort van ego-streling. De CEO of de marketing- & communicatiedienst van een bedrijf hebben een bepaald beeld van hoe de website er uit zou moeten zien en zo zal de website er ook uitzien. Uiteraard wordt er nauwelijks rekening gehouden met de bezoekers van de website. Niet omdat ze dit niet willen, maar wel omdat ze er niet aan denken.

Wanneer ik hen er op wijs dat elke bezoeker van de website een potentiële klant is, zijn ze direct mee.

We kijken voor elke pagina wat jij als bezoeker zou willen bereiken na het lezen, scannen of scrollen. In jouw geval wil jij weten hoe een website er uit moet zien. – Geen schrik. De praktische tips volgen nog. – Uiteraard is dit het geval bij een bestaande website. Bij een nieuwe website zal één van de belangrijkste zaken zijn hoe we de site opbouwen. De boomstructuur en de opbouw van de homepage zullen doorslaggevend zijn. Zorg er voor dat een gebruiker binnen de 5 seconden (volgens onderzoek zelfs 2,4 seconden) weet waar hij zich bevindt en waar hij vervolgens ‘moet zijn’.

A satisfied customer is the best business strategy of all.  – Michael LeBoeuf

Directe communicatie

Draai niet rond de pot. Zorg er voor dat jouw verhaal direct duidelijk is.

Bak je broden? Geweldig. Maar zorg er dan voor dat een bezoeker van je website niet denkt dat hij op de site van de lokale supermarkt zit. Heb je 7 verschillende broden? Zorg dat de bezoeker dit ziet én dat hij het onderscheid tussen de verschillende broden duidelijk kan zien.

Beelden bieden een meerwaarde

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden.

Ik ben het daar 100% mee eens. Er is echter een gigantische valkuil. Zorg er voor dat je beelden de juiste woorden vertellen. We blijven bij het voorbeeld van de bakker. Op de website van de bakker plaats je brood. Punt. Die lekkere salami van de slager verderop ziet er misschien heel lekker uit op jouw brood, maar als die bezoeker – ondertussen een klant – in jouw zaak staat en vraagt om salami sta je daar wel met je mond vol tanden.

Layout & styling

Witruimte

Er is niets zo hatelijk als een overvolle webpagina. Wanneer je door het bos de bomen niet meer ziet verlies je de essentie. Witruimte biedt hiervoor een zeer elegante oplossing. Door gebruik te maken van witruimte stuur je de ogen van de bezoeker langs een bepaald pad. Een pad dat jij bepaalt.

Lettertypes

Zorg voor leesbare lettertypes. Arial en Verdana zijn veilige keuzes, maar er zijn er uiteraard nog vele andere goede lettertypes. Onder andere de Google Fonts zijn (meestal) goed leesbaar.

Kleuren

Kleurgebruik is goed. Indien het functioneel is. Beperk dus het kleurenpalet van jouw website. 3 kleuren gebruiken, is ideaal. Uiteraard zullen afbeeldingen zorgen voor miljoenen kleuren, maar zorg er voor dat de meest opvallende delen van jouw afbeeldingen net die kleuren zijn die jij hebt gekozen.

De homepage van de site

Een homepage heeft een aantal functies.

 • Een (algemeen) overzicht geven van de diensten of producten die jij aanbiedt.
 • Zorgen dat bezoekers op de juiste  pagina van jouw site terecht komen. Dit hangt nauw samen met het vorige puntje, maar dit is zeker niet hetzelfde.
 • Dikwijls is jouw homepage ook de landingspagina van (offline) marketingcampagnes. Zorg er dus voor dat die bezoekers snel de actie terugvinden waar ze voor langskomen.

Uiteraard zijn er nog veel meer factoren waar we rekening mee (moeten) houden.
Wil jij een nieuwe website? Contacteer me vrijblijvend!

Zowel voor bedrijven als voor zelfstandigen valt dit in 1 zin samen te vatten: het is jouw online visitekaartje. En net zoals bij visitekaartjes is de ene website al wat soberder of overzichtelijker dan het andere. Maar wat kan er nu allemaal een meerwaarde zijn op jouw online visitekaartje?

Contact

Een website zorgt er voor dat mensen jou snel en efficiënt kunnen contacteren. Niet alleen moet je er voor zorgen dat er een eenvoudig contactformulier op jouw website staat, maar ook dat mensen jou offline kunnen contacteren; een gsm-nummer, een adres (uiteraard liefst met een linkje naar Google Maps) en wie weet zelfs een fax-nummer – al dan niet met stof.

Open 24/7

Je winkel of bedrijf 24/24 en 7/7 open houden is onmogelijk. Een website is echter altijd open. Ook al is het op deze moment misschien 2 uur ‘s nachts in New York, iedereen – waar ook ter wereld – kan jouw website bezoeken. Wie wil er nu niet duizenden artikels verkopen terwijl hij/zij slaapt? Lang leve de webshop!

Mogelijkheid om (gericht) te adverteren op je website

Een eigen website geeft jou de mogelijkheid om gericht geld in te zetten op marketing. Niet langer moet je nutteloze foldertjes verspreiden, maar je kan net die mensen, die tot jouw doelgroep behoren, gaan targetten. De kost die je hebt per lead zal veel lager liggen én vooral de return on investment zal veel hoger liggen, aangezien alle leads qualified leads zijn. Zij behoren immers tot jouw afgebakende doelgroep. De 2 bekendste manieren om jouw website te adverteren zijn Google Adwords & Bing ads.

Je bent niet langer afhankelijk van externe platformen

Begrijp me niet verkeerd: ik ben een grote fan van sociale media. Maar er zijn ook redelijk wat risico’s aan verbonden. Berichten op Facebook, Twitter, LinkedIn.. zijn uiteraard goed voor jouw brand awareness. Maar als één van die platformen ooit zegt: “Je bent je account kwijt” of “Je moet vanaf nu €1000 per maand betalen om ons platform te gebruiken”, dan zal je – terecht – even staan vloeken. Eén van de grote voordelen van een eigen website is dat je een blog kan opzetten. Hier plaats je jouw eigen content, die je dan vervolgens deelt via Facebook. Niet alleen positief voor jouw SEO, maar ook veel veiliger voor jouw algemene online marketing strategie.

Concurrentie

Volgens de cijfers van internetlivestats (2016) heeft 88,5% van de Belgen dagelijks toegang tot het internet. Je kan er minstens 88,5% zeker van zijn dat – indien jij geen website hebt – jouw concurrentie daar heel blij mee zal zijn. Indien ik zelf op vakantie ben en ik zoek een restaurant, dan gebruik ik Google. Dankzij het Google Possum algoritme (1 september 2016) krijgen lokale bedrijven voorrang in de zoekresultaten, op basis van de huidige locatie van degenen die de search uitvoert. Zorg er dus voor dat wanneer iemand een straat van jou zoekt naar een bakker, dat hij jou dus ook kan terugvinden. Weet trouwens dat sinds kort minder dan 50% van het Belgische internetverbruik via desktop gaat.

Missie, visie & waarden + algemene voorwaarden

Jouw website is ook de geschikte plaats om jouw misie, visie en waarden of misschien zelfs algemene voorwaarden over te brengen aan jouw klanten. Mijn missie, visie en waarden vind je bijvoorbeeld op deze pagina, de algemene voorwaarden vind je hier. Niet iedereen zal hier in geïnteresseerd zijn, maar degene die ze willen terugvinden, kunnen ze dan toch tenminste terugvinden 🙂

Heb je nog vragen of suggesties? Laat het mij weten in de comments!

Een website is nooit af of perfect.
Je kan altijd functionaliteit toevoegen (denk maar aan een blog, een feedback module, …), content toevoegen, updaten of verwijderen.

Hieronder vind je 7 zaken waar je rekening mee moet houden eens je een website hebt.

1. Verbeter jouw SEO score.

Hoe hoger je rankt in Google, hoe meer bezoekers je zal krijgen.

Er zijn verschillende manieren om jouw SEO score omhoog te krijgen. Het Google ranking-algoritme is echter strikt geheim en niemand weet dus zeker welke impact je acties op jouw website zullen hebben.

Natuurlijk zijn er wel een aantal zekerheden. De belangrijkste is dat je in jouw copy en tussentitels woorden moet gebruiken die je zelf zou Googlen als potentiële klant.
Zo bevat mijn homepage 14 keer het woord “website”, maar ook 3 keer het woord “websites”, 2 keer “site” en 1 keer websitebeheer daarnaast 7 keer mijn bedrijfsnaam “Respux” en 3 maal mijn eigen naam. De kans is veel groter dat mijn potentiële klanten zullen Googlen op “website maken” en niet op “Hoe kan ik een website laten maken door Respux of Yentl Geldmeyer?”.

Uiteraard zijn er heel wat websites die jou kunnen helpen bij het verbeteren van jouw SEO score, bijvoorbeeld Woorank of SmallSeoTools.
Vind je het maar niets om zelf aan de slag te gaan, dan kan je ook steeds de hulp inroepen van een professionele web-copywriter of SEO-specialist.

2. Verander de look & feel van jouw website.

Verander geregeld de afbeeldingen en eventueel de CSS (het uiterlijk; cascading style sheets) van jouw website.
Blijf trouw aan jouw huisstijl of personal branding, maar probeer af en toe iets nieuws.

3. Herschrijf jouw content

De tekst op jouw website moet (en mag) niet hetzelfde zijn als de tekst in jouw brochure of folder.
Op websites lezen mensen zeer diagonaal en zoekend in tegenstelling tot een folder die ze rustig(er) lezen.

Zorg er dus voor dat je tekst behapbaar is – met voldoende titels en woorden in het vet.

4. Share the love

Deel jouw nieuwe blog posts op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest – afhankelijk van jouw doelgroep en content). Probeer ook een aantal ambassadeurs te vinden die jouw content regelmatig delen.

Vermeld ook regelmatig jouw url bij andere berichten, maar wees subtiel en zuinig!

Heb je nog geen url? Lees dan zeker mijn tips om een goede domeinnaam te kiezen.

Als perfect voorbeeld kan je deze post delen 😉

5. Vraag om feedback

Vraag collega’s, vrienden, familie en zeker ook klanten om feedback. Je kan dit doen door focusgesprekken te houden of enquêtes af te nemen, maar ook door online tools zoals hotjar of hubspot te gebruiken.

Maak ook zeker gebruik van jouw analytics. Worden bepaalde pagina’s veel gezocht via Google en zitten ze te diep in de boomstructuur? Plaats dan een linkje op jouw homepage.

6. Steel met je ogen

Ga eens kijken wat jouw concurrenten (beter?) doen.

“Good artists copy, great artists steal”.

7. Stel niet uit

Je hebt de moeite genomen om deze blog post te lezen, plan nu ook een moment in om bovenstaande zaken na te kijken voor jouw website. Stel het niet uit!

8. Quick bonus tips

 1. Zorg dat er geen ‘copyright 2007’ onderaan jouw website staat.
 2. Controleer jouw website op broken links; links die naar een onbestaande (Error 404) of verkeerde pagina gaan
 3. Zorg dat er geen gedateerde events gepromoot worden op jouw website. ‘Kom naar onze paasbrunch’ ziet er niet professioneel uit tijdens de zomervakantie. Wat wel kan is een blogpost waarin je terugblikt op jouw event: ‘bekijk de foto’s van onze paasbrunch’.
 4. Plaats eventueel een ‘site laatst aangepast op xx/xx/xxxx’ in jouw footer. Maar enkel indien je ook regelmatig je site en die regel aanpast.
 5. Heb je een blog gedeelte op jouw website? Super! Maar plaats er dan ook regelmatig iets op. Een blog met 1 post ‘onze nieuwe website staat online’ ziet er niet uit..

Nog steeds gaan idee waar en hoe te beginnen met het verbeteren van je website?

Kom gewoon eens langs bij Respux en we praten er samen over ?

Een domeinnaam kiezen is minstens even belangrijk als jouw bedrijfsnaam. Je moet er grondig over nadenken want die url is jouw online identiteitskaart. Zorg er voor dat hij niet alleen de link toont met jouw bedrijf, maar zorg er ook voor dat hij makkelijk te vinden én onthouden is.

Hieronder vind je een aantal stappen om tot de perfecte domeinnaam of url te komen.

1. Zorg dat de url makkelijk te typen is.

Gebruik geen dialect, afkortingen of woorden die je op verschillende manier zou kunnen schrijven.

pannekoeken.nl vs. pannenkoeken.nl
wei.be vs. wij.be
boeke.com vs. boeken.com

2. Hou de url kort

Hoe korter de domeinnaam, hoe minder kans op typfouten.

www.respux-responsive-en-betaalbare-websites.be

3. Gebruik keywords of trefwoorden

Gebruik het belangrijkste trefwoord in jouw url.

www.bloemenbestellen.be
Het zal je helpen om hoger op Google te ranken en het zal ook logisch overkomen bij jouw klanten en bezoekers.

Ik gebruik deze persoonlijk minder, omdat ik liever een kortere url heb.
www.respuxwebsites.be vind ik persoonlijk minder dan www.respux.be, maar dat is een keuze die je zelf moet maken.

4. Lokaliseer

Ben je enkel actief in 1 stad? Plaats dit in je url!

www.bloemenAntwerpen.be

5. Gebruik geen streepjes en nummers

Dikwijls worden deze zaken verkeerd verstaan. Als je een domeinnaam uitspreekt horen mensen het verschil niet tussen een geschreven ‘vier’ of een numerieke ‘4’. Ook streepjes worden dikwijls vergeten of verkeerd geplaatst. Gebruik ze enkel in geval van verminderde leesbaarheid.

www.auto5.be vs. www.autovijf.be
www.auto5.be vs. www.auto-5.be

6. Zorg dat bezoekers jouw url (kunnen) onthouden

Zorg er voor dat jouw url ‘catchy’ is, zodat mensen hem niet snel vergeten.

Twijfel je tussen een aantal urls? Leg ze voor aan mensen die je vertrouwt en vraag hun mening. Heb je gekozen? Vergeet dan niet om je domeinnaam zo snel mogelijk te registreren!

7. Ga op onderzoek

Zorg er voor dat er geen varianten of patenten zijn op jouw domeinnaam. Dit zou voor veel problemen kunnen zorgen!

www.respux.be vs. www.respux.com vs. www.respux.nl

8. Gebruik de juiste domeinnaam extensie

Extensies zijn suffixen, zoals .com, .be, .org, op het einde van jouw url.

Al deze extensies hebben een concreet gebruik, dus neem er één (of meerdere!) die bij jouw bedrijf passen.

.com is natuurlijk de populairste en bestaat misschien niet meer, maar er komen ook dikwijls nieuwe extensies uit, zoals .blog, .webshop, .photography, .vlaanderen of .brussel

Een aantal van de top-level extensies:

.com : afkorting voor company, commerce en community.
.info : informatie sites
.net : technische of infrastructurele sites.
.org : niet-commerciële organisaties en non-profits.
.biz : business of commerieel gebruik; bijvoorbeeld voor e-commerce sites.
.me : blogs, resumés (CV) of persoonlijke sites.
Tip: Je kan ook meerdere domeinnamen of urls bestellen en deze allen naar 1 website laten linken (zie 9)!

9. Bescherm je merk

Bescherm jouw merk! Koop verschillende domeinnaam-extensies, maar ook verkeerd gespelde versies van jouw url.

Concurrenten kopen deze soms op en redirecten deze dan naar hun eigen site.
Als bezoekers iets verkeerd typen komen ze toch op jouw website terecht

10. Handel snel

Domeinnamen verkopen zeer snel. Gelukkig zijn ze ook heel goedkoop.

Twijfel je over 2 domeinnamen? Koop ze gewoon alle 2 en je loopt niet het risico om 1 van de 2 te verliezen.

Toch nog problemen?

Heb je toch nog problemen om een domeinnaam te kiezen? Bedrijven die domeinnamen verkopen zoals Versio, GoDaddy of One.com zullen ook varianten voorstellen als jouw domeinnaam niet meer beschikbaar is.

Of kom gewoon eens langs bij Respux en we praten er samen over ?

Portfolio Items